Czynny żal tylko na piśmie bądź ustnie do protokołu

Złożenie czynnego żalu to szansa na ochronę przed odpowiedzialnością karną skarbową w związku z popełnieniem przestępstwa lub wykroczenia skarbowego. Jest jednak jeden warunek – musi być złożone na piśmie lub ustnie do protokołu. Przesłanie go za pomocą platformy ePUAP nie jest dla organów podatkowych skuteczne i tym samym nie chroni podatnika przed sankcją.

Podatnicy chcący naprawić swój błąd i składający czynny żal pisemnie lub ustnie do protokołu po wcześniejszym przesłaniu go przez ePUAP nie będą chronieni. Przepisy jasno wskazują – czynny żal jest skuteczny jedynie gdy organ podatkowy nie wie jeszcze o popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego. W tym wypadku podatnik wysyłający czynny żal droga elektroniczną informuje organ podatkowy o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia. Można zatem powiedzieć, że sam składa na siebie donos.

Ministerstwo Finansów dostrzegło jednak problem i planuje zmianę przepisów, w tym umożliwiające składanie czynnego żalu przez Internet.