Produkcja przy współpracy podmiotów spoza SSE a zwolnienia podatkowe

Wyrok NSA z 12 czerwca 2019 r., sygn. akt II FSK 2016/17

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT, wolne od podatku są dochody z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia.

Do 2001 roku obowiązywał sztywny wskaźnik mówiący, że wartość towarów i usług nabytych poza strefą nie może przekraczać 70% przychodów ze sprzedaży wyrobów. Nie było wtedy żadnych wątpliwości.
Spór w przedmiotowej sprawie dotyczył spółki zajmującej się m.in. produkcją rur i przewodów rurowych, które w zdecydowanej większości wytwarzała na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. Część prac, takich jak cięcie czy cynkowanie galwaniczne, była jednak realizowana przez podwykonawcę spoza SSE.

Pojawiło się zatem pytanie, czy spółka może w całości zwolnić dochód ze sprzedaży towarów wytworzonych przy współpracy z kooperatorami spoza strefy.

Wg Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, przywołany na wstępie przepis wskazuje, że proces produkcyjny powinien być w całości wykonywany przez podatnika posiadającego zezwolenie.

Ostatecznie, NSA przyznał rację Spółce. W jego ocenie procesy produkcyjne są na tyle skomplikowane, że nie zawsze jest możliwe ich realizowanie bez pomocy zewnętrznych podmiotów. Sąd zwrócił również uwagę, że wszystkie podmioty działające na terenie SSE kupują z zewnątrz m.in. prąd i wodę i nie ma to żadnego wpływu na wysokość zwolnienia podatkowego.