Podatek od czynności cywilnoprawnych przy zakupie nieruchomości

Podatek od czynności cywilnoprawnych przy zakupie nieruchomości

Marzenia o własnym mieszkaniu często kierują naszą uwagę w stronę korzystniejszych cenowo ofert. Należy jednak rozważyć konsekwencje podatkowe, które wiążą się z takim przedsięwzięciem. Doczekaliśmy się istotnych zmian dotyczących podatku od czynności cywilnoprawnych. Jedni się cieszą kosztem drugich, co to oznacza dla przyszłych nabywców?

PCC przy zakupie pierwszego mieszkania na rynku wtórnym – co się zmieni?

Dotychczasowi nabywcy mieszkań z rynku wtórnego byli zobowiązani do zapłaty 2% PCC, co stanowiło dodatkowy koszt przy zakupie nieruchomości. Sytuacja zmieniła się wraz z wejściem nowych przepisów z dniem 31 sierpnia 2023 r. Obecnie nabywcy pierwszego mieszkania z rynku wtórnego są zwolnieni z tej opłaty. Ta zmiana ma na celu ulżenie osobom, które podejmują pierwsze kroki na rynku nieruchomości. Jednakże pojawiło się bardzo wiele kontrowersji wśród notariuszy, którzy są płatnikami tego podatku przy umowach kupna-sprzedaży nieruchomości.

Nowa ulga nie obejmuje małżonków, którzy posiadali już wcześniej nieruchomość. To samo dotyczy innych współwłaścicieli, np. rodziców z dzieckiem czy pary nieformalnie. Przy zakupie na współwłasność, każdy z nabywców musi spełnić warunek nieposiadania wcześniej nieruchomości lub udziału w niej. Nawet jeśli jedna osoba spełnia warunek, ale druga już miała mieszkanie, ulga nie będzie przysługiwać. Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, gdy nabywca w dniu transakcji lub wcześniej posiadał udział w nieruchomości, który nie przekraczał 50% i został nabyty drogą dziedziczenia.

Nowa rzeczywistość dla nabywców szóstego mieszkania z kolei

Jednak nie wszystko jest tak różowe, jak mogłoby się wydawać. Nowe przepisy nakładają obowiązek opłacenia 6% PCC dla nabywców szóstego i każdego kolejnego mieszkania na tej samej nieruchomości gruntowej. Przy nabyciu lokalu mieszkalnego na współwłasność przez kilku kupujących, zasada ta obowiązuje nawet wtedy, gdy tylko jeden z kupujących jest zobowiązany do zapłaty podatku w tej stawce. W przypadku wspólnego nabycia lokalu przez kilku kupujących, solidarnie zobowiązanymi do zapłaty podatku według stawki 6% PCC są tylko ci kupujący, którzy spełniają warunki określone w tym przepisie. Wprowadzenie tej stawki ma na celu ograniczenie spekulacji na rynku nieruchomości oraz zwiększenie wpływów do budżetu państwa.

Należy podkreślić, że 6% PCC ma zastosowanie tylko w przypadku nabycia lub posiadania co najmniej sześciu lokali na jednej nieruchomości gruntowej. Jeśli budynki znajdują się na różnych nieruchomościach gruntowych, jest do dobry argument do uniknięcia tej stawki.

Warto pamiętać, że podatek od czynności cywilnoprawnych jest opłacany przez nabywców nieruchomości na rynku wtórnym. W sytuacji zakupu mieszkania od dewelopera obowiązuje podatek VAT, co oznacza brak konieczności uiszczenia PCC. Natomiast przy założeniu nabycia szóstego oraz kolejnych lokali w ramach jednej inwestycji, nabywca również zobowiązany będzie do uiszczenia 6% podatku od czynności cywilnoprawnych, niezależnie od zastosowanego podatku VAT.

Podsumowanie

Nowe regulacje dotyczące podatku PCC przy zakupie mieszkania z rynku wtórnego wprowadzają zarówno ulgi, jak i wyzwania. Zwolnienie z opłaty dla nabywców pierwszego mieszkania to z pewnością dobra wiadomość, ale jednocześnie wzrost stawki dla kolejnych transakcji może wpłynąć na decyzje nabywców. Warto śledzić rozwój sytuacji na rynku nieruchomości oraz dostosować swoje plany zakupowe do nowych realiów podatkowych.