Pakiet pomocowy łagodzący negatywne skutki epidemii koronawirusa

W sobotę 28 marca 2020 r. została uchwalona pierwsza ustawa pomocowa przewidująca rozwiązania, które podatnicy mogą wykorzystać by zniwelować negatywne skutki epidemii koronawirusa. Przedstawiamy te, które mogły umknąć podatnikom będąc przyćmione przez dofinansowania zatrudnień czy świadczeń postojowych. O to kilka z nich:

  • Możliwość rezygnacji z uproszczonych zaliczek przez małych podatników

Mali podatnicy mogą zamiast tego, w okresie od marca do grudnia 2020 r., obliczać zaliczki miesięczne od bieżących dochodów.

  • Wydłużony termin zapłaty zaliczek na podatek od nieruchomości komercyjnych na CIT

Podatnicy CIT mogą wpłacić wspomniane zaliczki (za okres od marca do maja 2020 r.) do 20 lipca 2020 r.

  • Wydłużony termin zapłaty zaliczek przez płatników

Zapłata zaliczek na podatek od wynagrodzeń pobranych za marzec i kwiecień będzie możliwa do 1 czerwca 2020 r.

  • Wsteczne rozliczenie strat

Zarówno podatnicy PIT jak i CIT będą mogli odliczyć stratę jaką ponieśli w 2020 r. od dochodu jaki uzyskali w 2019 r. (do wysokości 5 mln zł). Wsteczne rozliczenie straty będzie możliwe w drodze korekty zeznania podatkowego za 2019 r. Jest jednak warunek – przychody w 2020 r. spadną o minimum 50% w odniesieniu do przychodów z 2019 r.

  • Paragony elektroniczne

Paragony mogą być wystawiane i wydawane przez sprzedawcę za zgodą nabywcy w postaci elektronicznej.

  • Odroczenie JPK_VDEK

Ustawa przewiduje również odroczenie w czasie obowiązku składania nowych JPK-VDEK dla wszystkich przedsiębiorców do 1 lipca 2020 r.

  • Wydłużenie terminu na zawiadomienie urzędu o dokonaniu wpłaty na rachunek spoza białej listy

Obecny termin 3 dni na zawiadomienie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o płatności na rachunek spoza białej listy zostaje wydłużony do 14 dni – na czas trwania stanu epidemii lub stanu epidemicznego.

  • Ulga na złe długi

Pakiet pomocowy zwalnia dłużników z uwzględniania niezapłaconych zobowiązań przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy jeżeli ich przychody w okresach rozliczeniowych w odniesieniu do okresów w 2019 r. będą mniejsze o minimum 50% lub jeżeli w poprzednim roku nie osiągnęli przychodów a w 2020 r. odczuwają negatywne skutki ekonomiczne koronawirusa.