Odliczenie przekazanej darowizny od dochodu

W związku z pandemią koronawirusa zasoby placówek medycznych ubywają w błyskawicznym tempie. Nieoceniona okazuje się zatem pomoc podatników. Zachętą do przekazywania darowizn zarówno pieniężnych jak i rzeczowych jest możliwość zmniejszenia podstawy opodatkowania o nawet 200% wartości darowizny związanej z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia koronawirusem na rzecz podmiotów świadczących opiekę zdrowotną.

Obniżenie podstawy opodatkowania o 200% wartości darowizny możliwe jest w odniesieniu do darowizn przekazanych do 30 kwietnia br. W przypadku darowizn przekazanych w maju – odliczeniu podlega kwota 150% wartości darowizny. Z kole, jeżeli darowiznę przekażemy w terminie od 1 czerwca 2020 do 30 września 2020 to odliczeniu podlega kwota odpowiadająca wartości darowizny (100%).

Przedstawiamy poniżej najważniejsze informacje, o których koniecznie należy pamiętać:

  1. Skorzystasz z tej ulgi, jeżeli opodatkowujesz dochody na zasadach ogólnych wg skali podatkowe , wg 19% stawki podatku (w przypadki przedsiębiorców) lub korzystasz z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
  2. Ulgę z tego tytułu możesz uwzględnić już na etapie wpłacania zaliczki na podatek dochodowy lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w trakcie roku podatkowego.
  3. Nie możesz odliczyć wartości darowizny, jeżeli opłacasz zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej, zryczałtowanego podatku dochodowego z kapitałów pieniężnych czy z opłacania podatku z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości.
  4. Jeżeli chcesz skorzystać z ulgi, nie możesz zaliczyć wydatku do kosztów uzyskania przychodów bądź odliczyć go od dochodu opodatkowanego w innej formie.
  5. W przypadku darowizny pieniężnej jej wartość ustala się na podstawie dowodu wpłaty na rachunek płatniczy obdarowanego / rachunek w banku, inny niż rachunek płatniczy.
  6. W przypadku darowizny rzeczowej wartość tą ustala się na podstawie dowodu pozwalającego na identyfikację darczyńcy, wartość darowizny oraz na podstawie oświadczenia obdarowanego o przyjęciu darowizny.