Najem – czy to działalność gospodarcza?

interpretacja Dyrektora KIS z 03.07.2019 r., 0115-KDIT3.4011.215.2019.1.AK

Mężczyzna wystąpił z wnioskiem o wydanie interpretacji podatkowej w zakresie krótkoterminowego, okazjonalnego wynajmu mieszkania, na zakup którego zaciągnął niekorzystny kredyt. W wyniku sytuacji życiowej, Wnioskodawca nie potrzebował już nowego mieszkania, a jego sprzedaż była nieopłacalna. Z uwagi na wysokie koszty związane z utrzymaniem mieszkania, Wnioskodawca zdecydował się na okazjonalny i krótkoterminowy wynajem mieszkania celem pokrycia tych kosztów. W związku z tym ogłaszał się na portalach do tego przeznaczonych, z klientami zawierał zazwyczaj umowę o charakterze ustnym, a na przygotowanie lokalu musiał wygospodarować czas poza swoją pracą. Mieszkanie nie jest zatem w ciągłej gotowości do wynajęcia, a urządzenia, które w nim się znajdują zostały nabyte przez Wnioskodawcę jako osobę fizyczną.

Dyrektor KIS uznał takie działanie za działalność gospodarczą z uwagi na: 

,,szereg cyklicznych, powtarzalnych okresowo, w sposób zorganizowany i ciągły czynności, podejmowanych w celach zarobkowych”

W świetle powyższego, Wnioskodawca nie może zastosować do przychodów z usług wynajmu lokalu stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5% przewidzianej dla najmu prywatnego, a stawkę 17 % – dla usług związanych z zakwaterowaniem.