Mały ZUS Plus – zgłoszenie do 8 stycznia

Opłacanie składek w ramach Małego ZUS-u Plus będzie możliwe od 1 lutego 2020 r, ale czas na zgłoszenie do jego korzystania upływa 8 stycznia 2020 r.

Warunkiem skorzystania z Małego ZUS-u Plus jest:

– nieprzekroczenie rocznego przychodu w wysokości 120 tys. zł,

– konieczność prowadzenia działalności w poprzednik roku przez co najmniej 60 dni,

– nie rozliczanie się w poprzednim roku w formie karty podatkowej i nie korzystanie ze zwolnienia za sprzedaży z podatku VAT,

-nie wykonywanie działalności na rzecz byłych pracodawców.

Przedsiębiorca opłacający składki w ramach Małego ZUS-u Plus będzie obowiązany do przekazywania informacji o rocznym przychodzie z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, podstawie wymiaru składek, dochodu, a także formy opodatkowania.  Korzystanie z wpłacania obniżonych składek będzie możliwe przez 36 miesięcy w ciągu kolejnych 60 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.