Czy Dzień Nauczyciela jest dniem wolnym od pracy? Wyjaśniamy!

14 października obchodzimy Dzień  Nauczyciela. W 2022 roku to wyjątkowe święto przypada w piątek. Wielokrotnie pada pytanie, czy ten dzień jest wolnym od pracy? Odpowiadamy!

W dzień utworzenia Komisji Edukacji Narodowej (14 października) obchodzimy święto nauczyciela. To dzień wolny od zajęć, co oznacza, że nie odbywają się żadne zajęcia lekcyjne. Często pedagodzy i uczniowie nie muszą przychodzić do szkoły, czasem placówki organizują różnego rodzaju apele i imprezy okolicznościowe.

Pedagodzy, którzy tego dnia pełnią dyżur w pracy, w związku z tym nie mogą się ubiegać o dodatkowe wynagrodzenie lub dzień wolny od pracy. 14 paździrnika nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy, a jedynie wolnym od lekcji. To dyrekcja placówki ustanawia, czy w tym dniu uczniowie mają obowiązek przyjścia do szkoły, np. na apel, czy też mogą zostać w domach.

Czy 15 października to dzień pracujący?

15 października, a więc dzień po Dniu Nauczyciela przypada w sobotę, w związku z tym  wiele osób zastanawia się, czy jest to dodatkowy dzień wolny. Dyrektorzy placówek mogą wyznaczać dodatkowe dni wolne od zajęć:

  • dla szkół podstawowych jest to 8 dni w trakcie roku szkolnego,
  • dla liceów ogólnokształcących i techników, 10 dni,
  • w szkołach branżowych, policealnych i centrach kształcenia zawodowego, do wykorzystania jest 6 dni,
  • w szkołach specjalnych przysposabiających do pracy pula ta wynosi 4 dni.

Dzień Nauczyciela – czy trzeba odrabiać dzień wolny od szkoły?

Dzień Nauczyciela, czyli Dzień Edukacji Narodowej, jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych, oznacza to, że tego dnia nie trzeba będzie odrabiać.