Wygrana przed WSA – kontenery przenośne nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości

Kolejny sukces Kancelarii i korzystny wyrok dla naszego klienta.

Klient, planuje zakup przenośnych kontenerów (niezwiązanych trwale z gruntem) celem wykorzystywania ich w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Wnioskiem o indywidualną interpretację chciał potwierdzić, że przedmiotowe kontenery nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.

Organ interpretacyjny uznał, że podatek się należy, a kontenery stanowią tymczasowe obiekty budowlane, które należy kwalifikować jako budowle w rozumieniu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Klucz w tym, że powyższa ustawa odsyła do przepisów Prawa budowlanego, a łączna wykładnia obydwu tych ustaw prowadzi do odmiennej interpretacji niż ta zaprezentowana przez organ.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zgodził się z naszą argumentacją i uchylił negatywną dla naszego klienta interpretację. Potwierdził za nami, że niedopuszczalna jest rozszerzona kwalifikacja obiektów budowlanych zdefiniowanych w przepisach Prawa budowlanego do przedmiotów opodatkowania podatkiem od nieruchomości.

W naszej ocenie tylko obiekty budowlane wprost wskazane w katalogu budowli zawartym w przepisach Prawa budowlanego mogą być przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości, a w katalogu tym na próżno szukać przenośnych kontenerów.

Niezmiernie cieszymy się z powyższego rozstrzygnięcia. Jeżeli macie Państwo jakiekolwiek wątpliwości podatkowe, zawsze warto je skonsultować ze specjalistą. Służymy pomocą i zapraszamy do kontaktu.

Wyrok WSA w Białymstoku z dnia 26 czerwca 2024 r., sygn. akt I SA/Bk 154/24