Przełomowy wyrok sądu szansą dla podatników w całej Polsce

prawo do korekty stawki VAT przy sprzedaży zarejestrowanej na kasie rejestrującej

Wyrok w sprawie naszego klienta odbił się szerokim echem w środowisku doradców podatkowych, co nie umknęło również dziennikarzom ogólnopolskich gazet (zob. Rzeczpospolita – https://bit.ly/3JEEfD4). Nic dziwnego, temat jest niezwykle istotny dla wszystkich podatników, którzy stosowali zawyżone stawki podatku VAT przy sprzedaży ewidencjonowanej na kasie rejestrującej, a którym organy podatkowe odmawiają zwrotu nadpłaty.

Podatnik od lat sprzedawał gotowe dania na wynos konsumentom, a sprzedaż tą ewidencjonował na kasie rejestrującej wystawiając paragon opodatkowując ją 8% stawką VAT. Po ustaleniu, iż możliwe jest zastosowanie niższej 5 % stawki VAT podatnik wystąpił do organu podatkowego z wnioskiem o interpretację, czy może dokonać korekty deklaracji za poszczególne okresy z zachowaniem 5-letniego terminu przedawnienia i złożyć wnioski o stwierdzenie nadpłaty. Organ podatkowy zanegował możliwość korekty i zwrotu nadpłaty, ponieważ podatnik nie dokonał zwrotu różnicy podatku konsumentom.

Po negatywnej interpretacji Dyrektora KIS, sprawę skierowaliśmy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku. Sąd podzielił nasze stanowisko, iż podatnik ma prawo do korekty i otrzymania zwrotu nadpłaty.

Sąd zgodził się, że orzecznictwo unijne co do zasady akceptuje regulacje krajowe przewidujące odmowę zwrotu podatków pobranych nienależnie w sytuacji, gdyby taki zwrot powodował bezpodstawne wzbogacenie uprawnionych. Niemniej ograniczenia te nie są dowolne. Jednym z ich warunków jest zaś zakaz przyjmowania domniemania, że jeśli wniosek dotyczy zwrotu podatku pośredniego, to kwota taka została w całości przerzucona na kontrahenta. Zaś samo przerzucenie podatku na kontrahentów nie oznacza jeszcze, że zwrot doprowadzi do bezpodstawnego wzbogacenia podatnika.

W ocenie WSA w Białymstoku nie można zatem z góry czynić założenia, że skoro VAT jest elementem ceny towaru, którą zobowiązany jest uiścić nabywca, to sprzedawca nie ponosi jego ciężaru ekonomicznego, a jego zwrot podatnikowi (wystawcy paragonu) powodowałby bezpodstawne wzbogacenie.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 17 lutego 2023 r., sygn. akt I SA/Bk 45/23

Jeżeli potrzebujesz pomocy w odzyskaniu nadpłaty podatku zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią:

Tel: +48 533 454 699

+48 732 666 306

biuro@dbopolska.pl