Ciąża a umowa B2B. Czy kobiecie przysługuje prawa do zasiłku macierzyńskiego? 

Chociaż dla wielu przedsiębiorców umowa B2B jest bardzo korzystnym rozwiązaniem, to w niektórych sytuacjach może być problematyczna. Wiele kobiet decydujących się na taką formę zatrudnienia może zastanawiać się, czy będzie mogła skorzystać z zasiłku macierzyńskiego. Okazuje się, że jest taka możliwość, ale pod jednym warunkiem.

Sytuacja ciężarnych kobiet zatrudnionych w ramach umowy o pracy jest jasna. Mają one prawo do zasiłku chorobowego i zwolnienia od wykonywania pracy w czasie ciąży, jeśli zachodzi taka potrzeba. A po urodzeniu dziecka, przysługuje im urlop macierzyński i wychowawczy oraz zasiłek. 

B2B a ciąża

Sytuacja komplikuje się w przypadku umów B2B. W przypadku takiego kontraktu obie strony są przedsiębiorcami. Zaletą umów B2B dla pracownika jest to, że może samodzielnie organizować swoją pracę i współpracować z wieloma podmiotami w tym samym czasie. Umowa ta przy pewnym pułapie wynagrodzenia jest też o wiele korzystniejsza finansowo. Jednak zatrudnieni tak pracownicy muszą sami opłacać składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne do ZUS oraz odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy.

Nie są też tak chronieni, jak w przypadku umowy o pracę. Nie przysługuje im m.in. prawo do płatnego urlopu wypoczynkowego czy macierzyńskiego oraz do zasiłku związanego z urodzeniem dziecka. Kobieta nie jest też chroniona przed zwolnieniem ze względu na ciążę. 

Nie oznacza to, że kobiety w ciąży nie ma prawa do zasiłku macierzyńskiego. Jest taka możliwość, jednak warunkiem jest opłacanie ubezpieczenia chorobowego. W czasie ciąży kobieta na umowie B2B może skorzystać ze zwolnienia lekarskiego i pobierać zasiłek chorobowy, o ile wcześniej podlegała ubezpieczeniu chorobowemu nieprzerwanie przez okres 3 miesięcy. Maksymalny czas, w którym może przebywać na zasiłku chorobowym, wynosi 270 dni. 

Zasady zasiłku macierzyńskiego

Zasiłek macierzyński obowiązuje, gdy w okresie opłacania ubezpieczenia chorobowego kobieta urodziła dziecko lub je adoptowała albo przysposobiła dziecko w wieku do 7. roku życia. 

W przypadku kobiet, które korzystają z ulgi w postaci tzw. małego ZUS, świadczenie będzie niższe. By było ono wypłacane przez ZUS, kobieta powinna złożyć w zakładzie odpowiednie dokumenty: oświadczenie o miejscu stałego pobytu i pobierania zasiłku, zaświadczenie lekarskie z oznaczoną, przewidywaną datą porodu lub skrócony odpis aktu urodzenia dziecka, zaświadczenie z ZUS Z-3b.

W tej sytuacji nie będzie tutaj obowiązywać tak jak w przypadku zasiłku chorobowego, 90-dniowy okres wyczekiwania w opłacaniu składki chorobowej. Zasiłek macierzyński przysługuje w wysokości 100 proc. podstawy.