☛ Do kogo skierowana jest oferta?


Oferta Kancelarii skierowana jest zarówno do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą jak i osób fizycznych. Nasza wiedza oraz wieloletnie doświadczenie pozwalają nam zaoferować naszym Klientom usługi prawne o najwyższej jakości czego potwierdzeniem są wygrane liczne spory sądowe oraz spory z organami podatkowymi.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą lub do kontaktu osobistego bądź telefonicznego.

NASZA OFERTA


🏛️

Reprezentowanie podmiotów w sporach przed organami podatkowymi

analiza i przygotowanie dokumentacji księgowej pod katem jej poprawnościudział w czynnościach procesowych (przesłuchaniach, oględzinach, itp.)
przygotowywanie pism procesowych (zastrzeżeń, zażaleń, odwołań, wniosków)prowadzenie mediacji z organami podatkowymi
prowadzenie spraw związanych z zatrzymaniem zwrotów podatku VATsporządzanie wniosków o ulgi w spłacie zobowiązań (pomoc de minimis)
reprezentowanie w sprawach karno-skarbowych

🏛️

Zastępstwo procesowe przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym, jak też sporządzanie skarg i skarg kasacyjnych

🏛️

Reprezentowanie klientów przed sądami powszechnymi w toku sporów, cywilnych, gospodarczych, pracowniczych i ubezpieczeń społecznych

Reprezentujemy Klientów w sprawach:

podatkowychadministracyjnychgospodarczych
karno-skarbowychhandlowychcywilnych

Reprezentujemy Klientów przed:

Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem AdministracyjnymUrzędami Skarbowymi
Izbami Administracji SkarbowejUrzędami Celno – skarbowymi
Sądami Powszechnymi