Dariusz Ćwikowski

Doktor nauk społecznych. Doświadczony i ceniony specjalista w zakresie rozliczeń podatkowych, procedur podatkowych i administracyjnych oraz bezpieczeństwa ekonomicznego w obrocie gospodarczym.

Ponad 20 lat pracy w organach podatkowych, w tym: w latach 2006-2011 Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Białymstoku i Warszawie oraz m.in. kierownik Działu Opodatkowania Dochodów z Nieujawnionych Źródeł w UKS w Białymstoku, kierownik Działu Kontroli Podatkowych w Podlaskim Urzędzie Skarbowym. Współautor opracowania dla Ministerstwa Finansów „Wytyczne dla urzędów kontroli skarbowej i urzędów skarbowych dotyczących postępowania w sprawie przychodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych”. Wykładowca na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku i Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Trener w Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w zakresie procedur kontrolnych, analizy sprawozdań finansowych i metodologii analiz podmiotów, przestępstw podatkowych, ryzyka podatkowego. Autor wielu publikacji naukowych z zakresu uchylania się od opodatkowania oraz bezpieczeństwa finansowego.