Kancelaria z ogromną przyjemnością informuje o kolejnym sukcesie!

Kancelaria z ogromną przyjemnością informuje o kolejnym sukcesie! Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w dniu 3 października 2018 r. po rozpoznaniu sprawy ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej uchylił zaskarżoną decyzję oraz zasądził zwrot kosztów postępowania sadowego (sygn. I SA/Bk 410/18).  Sąd przyznał rację zarzutom podnoszonym w skardze, że organy podatkowe w sposób …

Sprawdź, czy masz obowiązek sporządzania dokumentacji dla cen transferowych

W tym artykule dowiesz się: ✅ Czy obowiązek sporządzania dokumentacji dla cen transferowych dotyczy Ciebie.✅ Jakie są istotne obowiązki dotyczące cen transferowych?✅ Termin w jakim należy wykonać dokumentacje cen transferowych.✅ Skutki wynikające z niezłożenia dokumentacji cen transferowych. SPRAWDŹ, CZY MASZ OBOWIĄZEK SPORZĄDZANIA DOKUMENTACJI DLA CEN TRANSFEROWYCH TERMINOWE SPORZĄDZENIE DOKUMENTACJI CEN TRANSFEROWYCH JEST OBOWIĄZKIEM USTAWODAWCZYM Tylko …

Podatek dochodowy od nieruchomości komercyjnych od 1 stycznia 2019 r.

Podatek dochodowy od nieruchomości komercyjnych od 1 stycznia 2019 r. Zmiany w zakresie podatku dochodowego od nieruchomości komercyjnych od 1 stycznia 2019 r. Od 1 stycznia 2018 r. ustawodawca wprowadził tzw. podatek dochodowy od nieruchomości komercyjnych. Od 1 stycznia 2019 r. przepisy te zostały w istotny sposób znowelizowane. Najważniejsze zmiany dotyczą: ❖ objęcia minimalnym podatkiem …

Podatki dotyczące samochodów od 1 stycznia 2019r.

Informacje podatkowe dotyczące samochodów od 1 stycznia 2019r. I. Zmiany dotyczące samochodów osobowych od 1 stycznia 2019 r. Od 1 stycznia 2019 r. istotnej zmianie uległy zasady zaliczania w koszty uzyskania przychodów wydatków związanych z samochodami osobowymi. Najważniejsze z nich to: ► podwyższenie limitu wartości samochodów od których odpisy amortyzacyjne stanowią koszt uzyskania przychodów z …

Ceny transferowe od 1 stycznia 2019 r.

Ceny transferowe od 1 stycznia 2019 r. Korekta cen transferowych ➣ Podatnik może, zgodnie z nowymi przepisami (art. 11e updop), dokonać korekty cen transferowych poprzez zmianę wysokości uzyskanych przychodów lub poniesionych kosztów uzyskania przychodów, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki: ✦ w transakcjach kontrolowanych realizowanych przez podatnika w trakcie roku podatkowego ustalone zostały warunki, które …

Nasza Kancelaria uzyskała korzystną dla klienta interpretację podatkową

Nasza Kancelaria uzyskała korzystną dla klienta interpretację podatkową W przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia działek niezabudowanych otrzymanych nieodpłatnie wiele lat wcześniej.  Nasz klient w 1989 r. nabył w drodze nieodpłatnej umowy gospodarstwo rolne. Na skutek podejmowanych przez Urząd Miasta działań rozpoczął się proces podziału przedmiotowej nieruchomości wraz z …

NSA w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych oddalił skargę kasacyjną organu podatkowego

Informujemy, że dnia 8 sierpnia 2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych oddalił skargę kasacyjną organu podatkowego (II FSK 2276/16).  W przedmiotowej sprawie Sąd uznał, że przychodem wspólnika w związku z wystąpieniem ze spółki niebędącej osobą prawną jest kwota faktycznie otrzymana, a nie należna, gdyż źródłem tego przychodu nie jest odpłatne …

Kolejna wygrana sprawa prowadzona przez naszą Kancelarię

Kolejna wygrana sprawa prowadzona przez naszą Kancelarię Dnia 11 kwietnia 2018 r. Wojewódzki Sąd Adminsitracyjny w Białymstoku  uchylił decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej oraz zasądził kwotę 14 247 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania sadowego w przedmiocie zastosowania preferencyjnej stawki podatku od towarów i usług 0% (I SA/Bk 1861/17). Organy podatkowe uznały, że transakcje nie spełniają …