Produkcja przy współpracy podmiotów spoza SSE a zwolnienia podatkowe

Wyrok NSA z 12 czerwca 2019 r., sygn. akt II FSK 2016/17 Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT, wolne od podatku są dochody z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia. Do 2001 roku obowiązywał sztywny wskaźnik mówiący, że wartość towarów i usług nabytych poza strefą …

Exit tax nie tak od razu

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie przedłużenia terminu do wpłaty przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych podatku należnego od dochodu z niezrealizowanych zysków. Nowe rozporządzenie to odpowiedź na zarzuty co do niezgodności polskich przepisów z wyrokami TSUE odnośnie exit tax. Obecne przepisy stanowią, że podatek musi zostać uiszczony w ciągu 7 dni, licząc …

Wzajemne poręczenia w grupie to nieodpłatne świadczenia

Wzajemne poręczenia w grupie to nieodpłatne świadczenia Wyroki NSA z 30 maja 2019 r., sygn. akt II FSK 1773/17 oraz II FSK 1774/17 Spółki będące w grupie kapitałowej przystąpiły do wewnątrzgrupowej polityki zabezpieczania zobowiązań kredytowych. Polegała ona na udzielaniu przez spółkę poręczenia innej spółce oraz na możliwości otrzymania poręczenia dla siebie samej od innego uczestnika …

Zniesienie limitu składek ZUS od 2020 r.

Zniesienie limitu składek ZUS od 2020 r. Przyjęty Wieloletni Plan Finansowy na lata 2019 – 2022 zakłada zniesienie limitu 30-krotności na składki ZUS od 2020 r. Zwiększą się zatem koszty pracy etatowej, a sami pracownicy dostaną mniejsze wynagrodzenie netto (chyba, że pracodawca zdecyduje o podniesieniu mu uposażenia). Obecnie, gdy zarobki pracownika przekroczą 30-krotność prognozowanego przeciętnego …

Zmiany w VAT od 2020 r.

Zmiany w VAT od 2020 r. Kolejne zmiany w przepisach to wynik nowelizacji dyrektywy VAT (2018/1910) oraz rozporządzeń wykonawczych (2018/1912 oraz 2018/1909) rozwiązujące problemy w transakcjach wewnątrzunijnych, dotyczące: ➣ transakcji wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, ➣ transakcji łańcuchowych, ➣ magazynów konsygnacyjnych call-off stock. Ministerstwo Finansów powinno niedługo poddać swój projekt zmiany ustawy o VAT konsultacjom publicznym. Od …

Powrót podatku od sprzedaży detalicznej

Powrót podatku od sprzedaży detalicznej – podatek od sklepów wielkopowierzchniowych, podatek od hipermarketów. Wyrok TSUE z 16 maja 2019 r. w sprawie T-836/16 Polska v. Komisja Europejska Trybunał Sprawiedliwości UE stwierdził nieważność decyzji Komisji Europejskiej, która uznała polski podatek od sprzedaży detalicznej za niezgodną z prawem pomoc publiczną. W związku z tym, podatek zawieszony od …

Brak VAT-u przy karcie paliwowej

Brak VAT-u przy karcie paliwowej Wyrok TSUE z 15 maja 2019 r., C-235/18 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości rozstrzygnął spór o rozliczanie kart paliwowych, które udostępniane były przez firmę austriacką spółce zależnej działającej na terenie Polski. Spółka ta zajmuje się transportem samochodów, które przewozi z fabryki do klientów. Karty paliwowe przekazywane przez nią polskiej spółce służą do …

Split payment – kary

Split payment – kary Split payment to mechanizm podzielonej płatności, który od 1 września 2019 r. będzie obowiązkowy dla transakcji przekraczającej wartość 15 tysięcy złotych oraz towarów i usług znajdujących się w załączniku nr. 15 do ustawy o VAT. Obowiązek będzie dotyczył : ► usług budowlanych, ► telefonów, stali, ► stali, ► metalu, ► oraz …

Czy dojazd właściciela firmy do pracy może być wliczony do kosztów firmy?

Czy dojazd właściciela firmy do pracy może być wliczony do kosztów firmy? Diety w koszty Interpretacja Dyrektora KIS z 10 maja 2019 r., nr. 0112-KDIL3-3.4011.116.2019.1.AA Nie ma wątpliwości, że diety naliczane przez pracodawcę w związku ze służbową podróżą pracownika, są zwolnione z PIT do wysokości określonych w przepisach limitów oraz mogą być wliczane do kosztów …

Brak ograniczenia w kosztach usług szkoleniowych od podmiotów powiązanych

Brak ograniczenia w kosztach usług szkoleniowych od podmiotów powiązanych Interpretacja  Dyrektora KIS z 16 kwietnia 2019 r., nr. 0111-KDIB2-3.4010.110.2019.1.KK Spółka akcyjna, której jedynym akcjonariuszem jest spółka będąca holednerskim rezydentem podatkowym (podmiot powiązany) nabywa od niej usługi o charakterze niematerialnym, takie jak usługi o charakterze zarządczym, IT czy HR. Wśród nich są również usługi szkoleniowe polegające …