☛ Jakie są korzyści wynikające z usług stałego doradztwa prawnego?


Nasza wysoce specjalistyczna wiedza, doświadczenie zawodowe oraz ciągłe podnoszenie kwalifikacji ułatwiają nam poruszanie się w gąszczu przepisów podatkowych. Służymy naszą wiedzą wszystkim osobom i podmiotom gospodarczym, chroniąc ich przed nieprzewidzianymi kosztami i sporami z organami podatkowymi.

Doświadczenie naszych pracowników pomaga wybrać czy to najlepszą formę opodatkowania, czy wspomóc w korzystaniu z ulg i odliczeń podatku.  DBO Polska oferuje usługi zarówno stałego jak i tymczasowego doradztwa firmom każdej wielkości.

NASZA OFERTA


🎓

Usługi doradztwa prawnego

opinie prawno-podatkowe w zakresie podatku VAT, CIT, PIT
prawo handlowe i gospodarcze
rejestracja spółek prawa handlowego (osobowych i kapitałowych), stowarzyszeń, fundacji – pomoc w przygotowaniu dokumentacji, w tym wniosku o rejestrację w KRS
pomoc przy rejestracji działalności gospodarczej w CEiDG (przygotowanie niezbędnej dokumentacji, tj. wniosku do CEiDG, dokumentów do US – zgłoszenia VAT-R, NIP, do ZUS) opracowywanie dokumentacji dotyczącej przekształcenia spółek prawa handlowego
pomoc w aporcie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa
RODO – wsparcie przy wdrożeniu procedur
przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – przygotowanie dokumentacji i wsparcie przy wdrożeniu procedury
ekspertyzy due diligence – w tym badanie stanu prawnego i podatkowego nieruchomości
analiza i przygotowywanie projektów umów z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, handlowego