Młodzi Ukraińcy bez PIT

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 19 listopada 2019 r., nr 0112-KDIL3-3.4011.389.2019.1.MM Zwolnienie z podatku dla młodych, którzy nie ukończyli 26 roku życia obejmuje również cudzoziemców zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia. Oprócz ,,młodego’’ wieku konieczne jest również złożenie oświadczenia o posiadaniu centrum interesów życiowych w Polsce. Jak wskazał Dyrektor KIS w interpretacji: ,,Wnioskodawca może …

Wirtualne biuro wyklucza uzyskanie statusu podatnika VAT

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 listopada 2019 r., sygn. akt I FSK 1363/17 Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że posiadanie wirtualnego biura pozbawia przedsiębiorcę uzyskanie statusu podatnika VAT. W ocenie sądu, podanie faktycznego adresu, pod którym prowadzona jest działalność gospodarcza jest istotne m.in. dla określenia właściwości miejscowej organów podatkowych. NSA wskazał, że: ,,(…) podstawą …

Czynny żal tylko na piśmie bądź ustnie do protokołu

Złożenie czynnego żalu to szansa na ochronę przed odpowiedzialnością karną skarbową w związku z popełnieniem przestępstwa lub wykroczenia skarbowego. Jest jednak jeden warunek – musi być złożone na piśmie lub ustnie do protokołu. Przesłanie go za pomocą platformy ePUAP nie jest dla organów podatkowych skuteczne i tym samym nie chroni podatnika przed sankcją. Podatnicy chcący …

Zakup komputerów i oprogramowania bez ulgi B+R

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 października 2019 r., sygn. akt II FSK 3589/17: NSA odniósł się w ostatnim czasie do wydatków na zakup systemu zarządzania produkcją oraz licencji na oprogramowanie. W ocenie sądu  systemu tego nie można uznać za badania naukowe czy prace rozwojowe, a tym samym nie możliwe jest uznanie tych wydatków …

Zmiany w dokumentacji transakcji wewnątrzwspólnotowych

Od 1 stycznia 2020 r. wchodzą w życie przepisy rozporządzenia unijnego, które niosą za sobą regulacje dotyczące dokumentowania transakcji wewnątrzwspólnotowych w celu zastosowania stawki 0%. Mowa o posiadaniu co najmniej dwóch dowodów niebędących ze sobą w sprzeczności potwierdzających okoliczność przemieszczenia towaru z jednego państwa członkowskiego do drugiego.  Spełnienie tego wymogu oznacza możliwość bezpiecznego zastosowania stawki …

Mały ZUS Plus – zgłoszenie do 8 stycznia

Opłacanie składek w ramach Małego ZUS-u Plus będzie możliwe od 1 lutego 2020 r, ale czas na zgłoszenie do jego korzystania upływa 8 stycznia 2020 r. Warunkiem skorzystania z Małego ZUS-u Plus jest: – nieprzekroczenie rocznego przychodu w wysokości 120 tys. zł, – konieczność prowadzenia działalności w poprzednik roku przez co najmniej 60 dni, – …

Podatek od nieruchomości – tablice reklamowe na wynajętym gruncie

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 września 2019 r., sygn. akt II FSK 3286/17 NSA wydał niedawno wyrok, który przełamał utrwaloną już linię orzecznictwa w kwestii tablic reklamowych postawionych na wynajętym gruncie oraz podatnikowi obowiązanemu do uiszczenia podatku od nieruchomości z tego tytułu. Do tej pory sądy stały na stanowisku, że to właściciel budowli …

Nieodpłatnym świadczeniem też jest różnica w poręczeniach

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 31 lipca 2019 r., sygn. akt II FSK 2908/17 W sytuacji gdy podmioty powiązane udzielają sobie wzajemnie poręczeń istotna jest kwota poręczenia. Spółka udzielająca poręczenia w niższej kwocie jest bowiem zobowiązana do rozpoznania u siebie przychodu z nieodpłatnych świadczeń. W ocenie NSA spółka udzielająca poręczenia bierze na siebie ryzyko …

Wydatki na plany kapitałowe kosztem kwalifikowanym

Interpretacja Dyrektora KIS z dnia 7 listopada 2019 r., nr 0111-KDIB1-3.4010.344.2019.1.MO Dyrektor KIS odniósł się niedawno do kwestii wpłat na PPK oraz możliwości zaliczenia ich do kosztów kwalifikowanych. Dobra wiadomość dla przedsiębiorców korzystających z ulgi B+R to taka, iż: ,,(…) należy uznać, że wpłata na PPK w części finansowanej przez pracodawcę, jako dodatkowy element wynagrodzenia …